Производство

Производството на консервни кутии, пластмасови артикули и компоненти се основава на резултатите от най-новите научни изследвания. Сартен използва съвременни технически средства и методи за контрол, с цел постигане на безупречно качество. Всички производствени звена в Сартен работят в интегрирана система.

 

Консервни кутии

 Производство на консерни кутии - САРТЕН БГ  Производство на консерни кутии - САРТЕН БГ

 

Производство на кутии за хранителната промишленост, аерозоли, селскостопански химикали, моторни масла, бои и химикали.

 

Аерозоли

 Производство на аерозили - САРТЕН БГ  Производство на аерозили - САРТЕН БГ

 

Сартен е доказал успешно своите предимства в производството на аерозолни опаковки, което започва през 1986 г. Техническите спецификации на аерозолните опаковки са в строго съответствие с европейските норми и стандарти. Сертификатът за качество на Сартен ISO 9002 доказва успешното прилагане на международните знания и опит. Производството на опаковки за аерозоли става чрез нанасяне на покритие с електролиза и офсетова технология за печат.

 

Пластмасови опаковки

 Производство на пластмасови опаковки - САРТЕН БГ  Производство на пластмасови опаковки - САРТЕН БГ

 

Сартен произвежда пластмасови опаковки в 5 направления: моторни масла, селско стопански химикали, кетчуп, домакинство и козметика. Обемът на пластмасовите опаковки варира от 50мл до 30000 мл. Матриците са произвeдени по най-съвременни технологии.

 

Капачки на винт

 Производство на капачки на винт - САРТЕН БГ  Производство на капачки на винт - САРТЕН БГ

 

Това производство е насочено към нуждите на хранителната промишленост. Размерите варират от 38 до 100 мм диаметър.

 

Компоненти

 Производство на пластмасови опаковки - САРТЕН БГ  Производство на пластмасови опаковки - САРТЕН БГ


Производството е насочено към нуждите на производителите на метални кутии: лесно отварящи се капачки, конусни и куполни капачки, правоъгълни и кръгли горни капаци, печатани или лакирани листи с калаено покритие.

 

Информация за контакт

САРТЕН БЪЛГАРИЯ ООД


Адрес: гр.ПЛЕВЕН,пк. 5800, ул."Вит" №1

Тел: +359 64 80 46 00
Факс: +359 64 80 46 05

 email: sarten@sarten.bg


Вижте по-голяма карта